ข้อมูลการติดต่อ

291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-2812156, 065-2399577
แฟกซ์ : 02-2829828

อีเมล : rachawinit10300@gmail.com

ติดต่อโรงเรียน