ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ติดต่อโรงเรียน