ติดต่อโรงเรียน

291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-2812156, 065-2399577
แฟกซ์ : 02-2829828

ติดต่อโรงเรียน