1
2
3

ฝ่ายบริหาร

ดร.ปรพล แก้วชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

Slide2
Slide3
Slide4

นางกาญจนาพร สังขรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูโรงเรียน

– สาส์นจากผู้อำนวยการ
– ทิศทางการพัฒนา
– การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
– ผลการประเมินหลักสูตร
– ประกาศค่าเป้าหมาย
– ปฏิทินกิจกรรม
– ข้อมูลอาคารสถานที่
– คณะกรรมการสถานศึกษา
– คณะกรรมการนักเรียน
– ตารางเวรประจำวัน
– ห้องเรียน MEP
– การมอบหมายหน้าที่และภาระงานในส่วนราชการโรงเรียน
– PLC
– ID PLAN
– วิจัยในชั้นเรียน
– ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
– ภาระงานในหน้าที่

เพลงมาร์ช ราชวินิต

Facebook

Facebook icon

Youtube

YouTube icon

Line OA

LINE icon

จดหมายข่าว

ปี-2-ฉบับที่-38
ปี 2 ฉบับที่ 37
ปี 2 ฉบับที่ 36(1)
ปี 2 ฉบับที่ 35(1)
พิธีปิดการอบรมต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)
ปี 2 ฉบับที่ 32
ปี 2 ฉบับที่ 31
ปี 2 ฉบับที่ 30
ปี 2 ฉบับที่ 29
การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LPMC) สนามสอบโรงเรียนราชวินิต
ปี 2 ฉบับที่ 27
รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566
รับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี 2 ฉบับที่ 24
ปี 2 ฉบับที่ 23
การอบรมต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)
ปี 2 ฉบับที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

กรรมการสถานศึกษา

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15

ปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา 2565

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

ผู้เข้าชมตอนนี้  2 คน

วันนี้ : 222

ทั้งหมด : 82875

ติดต่อโรงเรียน