1
2
3

ฝ่ายบริหาร

Slide2
Slide3
Slide4

นางกาญจนาพร สังขรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูโรงเรียน

– สาส์นจากผู้อำนวยการ
– ทิศทางการพัฒนา
– การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
– ผลการประเมินหลักสูตร
– ประกาศค่าเป้าหมาย
– ปฏิทินกิจกรรม
– ข้อมูลอาคารสถานที่
– คณะกรรมการสถานศึกษา
– คณะกรรมการนักเรียน
– ตารางเวรประจำวัน
– ห้องเรียน MEP
– การมอบหมายหน้าที่และภาระงานในส่วนราชการโรงเรียน
– PLC
– ID PLAN
– วิจัยในชั้นเรียน
– ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
– ภาระงานในหน้าที่

เพลงมาร์ช ราชวินิต

Facebook

Facebook icon

Youtube

YouTube icon

Line OA

LINE icon

จดหมายข่าว

1
2
ปี 2 ฉบับที่ 13
ปี 2 ฉบับที่ 12
ปี 2 ฉบับที่ 11
93B11D97-9968-42D4-8952-B6A07C1209A8
EA8D8946-3556-44D6-8EE0-060E2EE4FF50
1EA2109F-47D8-445F-A95A-3AF0C147301F
Untitled (29.7 × 21 cm)
Slide6
Slide5
Slide4
Slide3
Slide2
Slide1
38งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต
37ฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวิน
36 ร่วมสวดมนต์โพชฌังคปริตรถวายพระพรพระองค์ภา
35 อบรมค่ายเวทคณิต
34 ลงนามถวายพระพรพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

กรรมการสถานศึกษา

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15

ปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา 2565

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

ผู้เข้าชมตอนนี้  0 คน

วันนี้ : 257

ทั้งหมด : 42155

ติดต่อโรงเรียน