1
2
3

ฝ่ายบริหาร

ดร.ปรพล แก้วชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

Slide2
Slide3
Slide4

นางกาญจนาพร สังขรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูโรงเรียน

– สาส์นจากผู้อำนวยการ
– ทิศทางการพัฒนา
– การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
– ผลการประเมินหลักสูตร
– ประกาศค่าเป้าหมาย
– ปฏิทินกิจกรรม
– ข้อมูลอาคารสถานที่
– คณะกรรมการสถานศึกษา
– คณะกรรมการนักเรียน
– ตารางเวรประจำวัน
– ห้องเรียน MEP
– การมอบหมายหน้าที่และภาระงานในส่วนราชการโรงเรียน
– PLC
– ID PLAN
– วิจัยในชั้นเรียน
– ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
– ภาระงานในหน้าที่

เพลงมาร์ช ราชวินิต

Facebook

Facebook icon

Youtube

YouTube icon

Line OA

LINE icon

จดหมายข่าว

ปี-2-ฉบับที่-153
ปี 2 ฉบับที่ 152-1
ปี 2 ฉบับที่ 151
ปี 2 ฉบับที่ 150
ปี 2 ฉบับที่ 149
ปี 2 ฉบับที่ 148
ปี 2 ฉบับที่ 147
ปี 2 ฉบับที่ 146
ปี 2 ฉบับที่ 145-1
ปี 2 ฉบับที่ 144
ปี 2 ฉบับที่ 143
ปีที่ 2 ฉบับที่ 142
ปี 2 ฉบับที่ 141

จดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลน่ารู้

เพิ่มเติม →

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ “พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

https://youtu.be/KnBX8qs8Xyk

กรรมการสถานศึกษา

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide9
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15

ปฏิทินกิจกรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

ผู้เข้าชมตอนนี้  1 คน

วันนี้ : 409

ทั้งหมด : 223355

ติดต่อโรงเรียน