โรงเรียนราชวินิต

โรงเรียนราชวินิต

Rachawinit

291/1 ถนน นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

จดหมายข่าว

news3
news2
news1
วันเกิดพระพันปี

จดหมายข่าว

ฝ่ายบริหาร

ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
เบอร์โทรศัพท์ 086-5111-698
E-mail : supornrat112@gmail.com

กรรมการสถานศึกษา

นายสมยศ ศิริบรรณ

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชวินิต

Facebook

Facebook icon

Youtube

YouTube icon

Line OA

LINE icon

คำแนะนำ – ข้อเสนอแนะ

แจ้งจุดประสงค์

ปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา 2565

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

999999

ติดต่อโรงเรียน