ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ติดต่อโรงเรียน