โรงเรียนราชวินิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการคัดเลือกเป็นสถานศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practices) ในสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนราชวินิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการคัดเลือกเป็นสถานศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practices) ในสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อโรงเรียน