กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ติดต่อโรงเรียน