– ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LPMC65)

🎖️🎖️ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนราชวินิต 🎖️🎖️

การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ (LPMC65)

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

🥇โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ตั้งอยู่ 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300🥇

🚘สถานที่จอดรถ ริมถนนอู่ทองนอก ริมถนนพิษณุโลก ริมคลองเทเวศร์ หรือ ที่จอดรถเอกชนวัดราชาธิวาสวิหาร🚖

สถานที่พักของครูและผู้ปกครอง บริเวณโรงอาหารในโรงเรียนราชวินิต

🚗ผู้มีสิทธิ์สอบรายงานตัวที่ สนามภิรมย์รัก ประตู 2 ซอยสโมสรทหารบก ระหว่างเวลา 07.30 – 08.15 น.

วิชาคณิตศาสตร์

08.30-10.30 น. (2 ชั่วโมง)

วิชาวิทยาศาสตร์

11.00-12.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)

วิชา Math-Eng

13.30-15.00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)

.

✏️สิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบแข่งขัน #LPMC65

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ – ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ และกบเหลาดินสอ

2. หลักฐานในการยืนยันตัวผู้สอบ – บัตรเข้าห้องสอบ

เพิ่มเติม

1. การแต่งกาย – แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพเรียบร้อย

2. การเดินทางมาสนามสอบ – ควรเดินทางมาก่อนเวลา 30 นาที ณ สนามสอบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ

3. เครื่องมือสื่อสาร – นักเรียนต้องปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ก่อนเข้าห้องสอบ โดยให้วางโทรศัพท์และอุปกรณ์ไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ

🌟 ประกาศรายชื่อสนามสอบแต่ละ

โรงเรียน

https://shorturl.asia/eLYNd

🌟ตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง

http://www.mathmaple.com/LPMC/html/login_afterRegist_65.php

🌟 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

https://shorturl.asia/mi4co

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox Page : LP MathGroup >

https://www.m.me/ripnmath

Tel. 080 001 0586

—————————————

อาจเป็นรูปภาพของ รถยนต์ และ ข้อความ

การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ (LPMC65)

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

🥇โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ตั้งอยู่ 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300🥇

🚘สถานที่จอดรถ ริมถนนอู่ทองนอก ริมถนนพิษณุโลก ริมคลองเทเวศร์ หรือ ที่จอดรถเอกชนวัดราชาธิวาสวิหาร🚖

สถานที่พักของครูและผู้ปกครอง บริเวณโรงอาหารในโรงเรียนราชวินิต

🚗ผู้มีสิทธิ์สอบรายงานตัวที่ สนามภิรมย์รัก ประตู 2 ซอยสโมสรทหารบก ระหว่างเวลา 07.30 – 08.15 น.

วิชาคณิตศาสตร์

08.30-10.30 น. (2 ชั่วโมง)

วิชาวิทยาศาสตร์

11.00-12.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)

วิชา Math-Eng

13.30-15.00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)

.

✏️สิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบแข่งขัน #LPMC65

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ – ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ และกบเหลาดินสอ

2. หลักฐานในการยืนยันตัวผู้สอบ – บัตรเข้าห้องสอบ

เพิ่มเติม

1. การแต่งกาย – แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพเรียบร้อย

2. การเดินทางมาสนามสอบ – ควรเดินทางมาก่อนเวลา 30 นาที ณ สนามสอบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ

3. เครื่องมือสื่อสาร – นักเรียนต้องปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ก่อนเข้าห้องสอบ โดยให้วางโทรศัพท์และอุปกรณ์ไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ

🌟ประกาศรายชื่อสนามสอบแต่ละ

โรงเรียน

https://shorturl.asia/eLYNd

🌟ตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง

http://www.mathmaple.com/LPMC/html/login_afterRegist_65.php

🌟ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

https://shorturl.asia/mi4co

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox Page : LP MathGroup >

https://www.m.me/ripnmath

Tel. 080 001 0586

ติดต่อโรงเรียน