– ประชาสัมพันธ์การสอบโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

วิชา คณิตศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 1 ถึง 60 ณ สนามสอบ โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ตั้งอยู่ 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สถานที่จอดรถ ริมถนนอู่ทองนอก ริมถนนพิษณุโลก ริมคลองเทเวศร์ หรือ ที่จอดรถเอกชนวัดราชาธิวาสวิหาร

แผนที่ https://goo.gl/maps/snPCnYRVnZgENXdZ7

สถานที่พักของครูและผู้ปกครอง บริเวณโรงอาหารในโรงเรียนราชวินิต

ผู้มีสิทธิ์สอบรายงานตัวที่ สนามภิรมย์รัก ประตู 2 ซอยสโมสรทหารบก ระหว่างเวลา 07.30 – 08.15 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณภัทร ใจกล้า โทร 0857230562

ติดต่อโรงเรียน